Table of Contents

Sammandrag: Social- och hälsovårdsberättelsen 2010. Summary: Social and health review of 2010.