Table of Contents

Abstract: On-call social and healthcare services in Finland 2011. Sammandrag: Jourverksamheten inom social-, hälso- och sjukvården i Finland 2011. Tiivistelmä.