Table of Contents

Referat (kuvailulehti): Betänkande av kommissionen som utrett en reform av avgiftspolitiken och avgiftssystemet inom social- och hälsovården. Summary (kuvailulehti): Report by the Committee on reform of the payment policy and the payment system in social welfare and health care. Tiivistelmä suomeksi (kuvailulehti).