Table of Contents

Sammandrag: Slutrapport av utvärderingen av det nationella utvecklingsprogrammet för social- och hälsovården (Kaste) 2008-2011. Summary: Evaluation of the National Development Programme for Social Welfare and Health Care (Kaste) from 2008-2011 : final report. Tiivistelmä myös suomeksi.