Table of Contents

Abstract: Need for ICT training and teaching materials among social and health care professionals and challenges for developing training. Sammandrag: Social- och hälsovårdspersonalens behov av IKT-utbildning och IKT-läromedel samt utmaningarna inom utvecklingen av utbildningen.