Table of Contents

Abstract. Kokkuvõte: Suitsetamise sotsiaalmajanduslikud erinevused Eestis : riigisisene ja rahvusvaheline võrdlus. Yhteenveto: Tupakoinnin sosioekonomiset erot Virossa : kansallisia ja kansainvälisiä vertailuja.