Table of Contents

Tiivistelmä: Sosiaalinen ahdistuneisuus ja tunteiden tunnistaminen autismikirjon häiriöissä.