Table of Contents

Tiivistelmä: Tutkimus piensahojen yrittäjyydestä.