Table of Contents

Georg August Wallin och Persien / Jaakko Hämeen-Anttila. Persisk litteratur / Jaakko Hämeen-Anttila. Arabernas erövring av Persien / Kaj Öhrnberg. Om utgåvan. Anvisningar för läsaren. Anteckningar på svenska med arabisk skrift / Georg August Wallin. Brev 3 augusti 1847-8 juli 1849 / Georg August Wallin. Lista över utgifter 1 september - 24 november 1847 / Georg August Wallin. Manuskriptbeskrivningar. Andringar i handskrifterna. Kommentarer. Register. Källor och litteratur. Bildkällor.