Table of Contents

Sammandrag (kuvailulehti): Scenarier för socialutgifterna : effekter av hälsofrämjande och presentation av analysmodellen. Summary (kuvailulehti): Social expenditure scenarios : effects of health promotion and a presentation of the analysis model. Tiivistelmä (kuvailulehti).