Table of Contents

Johdanto.
Siirtohinnoittelua koskeva verosääntely.
Prosessi.
Käytännön sovelluksia.
Dokumentointi.
Ennakkotieto- ja ennakkosopimusmenettely.
Kaksinkertaisen verotuksen poistaminen.