Table of Contents

Abstract. Tiivistelmä: Keuhkosurfaktanttiproteiinien geneettisen muuntelun merkitys pienten lasten ja keskosten vakavissa keuhkosairauksissa.