Table of Contents

Lyhytkestoinen sydämen sykevaihtelu: metodologisia näkökulmia ja uusia sovelluksia.