Table of Contents

Nivustyrä on yleisimpiä kirurgisia diagnooseja maailmanlaajuisesti. Suomessa nivustyrän korjaus kuuluu kymmenen tavallisimman sairaalassa tehtävän toimenpiteen joukkoon. Väitöskirjassa vertailtiin avokirurgiassa käytettyjä verkkoja, tutkittiin muutoksia potilaiden elämänlaadussa ja etsittiin ennustekijöitä korjauksen jälkeen esiintyvälle nivuskivulle.