Table of Contents

Abstract: Report on the needs for groundwater investigations in the area of the North Ostrobothnia Regional Environment Centre. Sammandrag: Utredning om behov för grundvattenforskning i regionen av Norra Österbottens miljöcentral.