Table of Contents

Yleiset säännökset.
Julkaisijan ja ohjelmatoiminnan harjoittajan velvollisuudet.
Vastine ja oikaisu.
Vastuu julkaistun viestin sisällöstä.
Pakkokeinot.
Seuraamukset ja syyteoikeus.
Voimaantulo- ja siirtymäsäännökset.