Table of Contents

Sammandrag: Arbetsplatsen och företagshälsovården i samarbete om sjukskrivningspraxis. Summary: Sickness absence practices as collaboration between the workplace and occupational health services. Tiivistelmä.