Table of Contents

Tiivistelmä myös englanniksi. Referat: Säker läkemedelsbehandling : nationell handbok för genomförande av läkemedelsbehandling inom social- och hälsovården. Tiivistelmä: Turvallinen lääkehoito : valtakunnallinen opas lääkehoidon toteuttamisesta sosiaali- ja terveydenhuollossa.