Table of Contents

Referat (kuvailulehti): Utredning om gruppfamiljedagvården. Summary (kuvailulehti): A review of group family day care in Finland. Tiivistelmä (kuvailulehti).