Table of Contents

Trunk epiphyte monitoring at the Finnish integrated monitoring areas in 1988-1998. Övervakningen av epifytlavar inom de integrerade miljö-övervakningsområdena i Finland 1988-1998.