Table of Contents

Tiivistelmä: RNF8-, UBC13-, MMS2- ja RAD51C-DNA-vauriovastegeenien sekä harvinaisten kopiolukuvarianttien rooli perinnöllisessä rintasyöpäalttiudessa.