Table of Contents

Tiivistelmä: Sytokromi P450 3A-ensyymien toimintaa kiihdyttävien ja estävien aineiden vaikutus oksidonin aineenvaihduntaan ja lääkevasteeseen.