Table of Contents

Sammandrag: Inverkan av de bestämmelser om arbetssäkerhet och -hälsa som gäller riskbedömning. Summary: The effectiveness of risk assessment-related occupational safety and health provisions. Tiivistelmä.