Table of Contents

Tiivistelmä: Itsemurhan riskitekijät ja siihen johtavat kehityspolut erityisesti skitsofreniassa : Pohjois-Suomen vuoden 1966 syntymäkohorttitutkimus.