Table of Contents

Abstract: Health, working capacity and need for treatment of criminal sanction clients. Referat: Hälsa, arbetsförmåga och vårdbehov hos brottspåföljdsklienter. Tiivistelmä.