Table of Contents

Tiivistelmä: Nivelreumaa sairastavan potilaan ohjaus ja potilaan hallinnan tunne.