Table of Contents

NAI startade i liten skala 1962 med ett par resestipendier och har under de senaste 50 åren utvecklats till ett internationellt erkänt centrum för forskning, dokumentation, utgivning och nätverkande inom Afrika-frågor. Michael Ståhl sammanfattar och redovisar fem forskningsprogram som pågick på NAI från slutet av 1980-talet fram till 1990-talet.