Table of Contents

Sammandrag (s. 3). Summary (s. 7): Recommendation for continuing professional eduation in social welfare : a handbook for municipalities and joint-municipal boards. Tiivistelmä (s. 5): Sosiaalihuollon täydennyskoulutussuositus : opas kunnille ja kuntayhtymille.