Table of Contents

Abstract. Tiivistelmä: Luuranko- ja sydänlihaksen verenvirtauksen säätely ihmisellä : tutkimuksia positroniemissiotomografialla erityishuomiona liikunnan, adenosiinin ja typpioksidin vaikutukset.