Table of Contents

Abstract. Tiivistelmä: Ikaros, Helios ja Bc16 B-solujen geeniluennan ja toiminnan säätelijöinä.