Table of Contents

Peltomaan käyttökelpoinen fosfori ja lantafosforin määrä verrattuna kasvien alueelliseen fosforin tarpeeseen.