Helsingin yliopiston RefWorks-tilaus päättyy 31.12.2021.
Voit siirtää viitteesi toiseen viitteidenhallintaohjelmaan, kuten Zotero, Mendeley, EndNote ja EndNote Online. Lisää tietoa viitteidenhallintaohjelmista oppaassamme: https://libraryguides.helsinki.fi/viitteidenhallinta

University of Helsinki RefWorks subscription ends December 31, 2021.  
You can move your references to an other reference management tool, e.g.  EndNote, EndNote Basic, Zotero, and Mendeley. See more on our guide: https://libraryguides.helsinki.fi/viitteidenhallinta/uh_en

* * * * * * * *

Access legacy RefWorks: login >>