Table of Contents

Näringsbalanser inom Lepsämänjokis tillrinningsområde 1997 - 2005.