Table of Contents

Kaikki alkaa e:llä? e-tiede, e-oppiminen ja kirjastot / Kimmo Tuominen.
Yhteisessä valtavirrassa yliopiston kanssa - uusi Helsingin yliopiston kirjasto / Kaisa Sinikara.
Yliopistokirjasto tilana - uutta kirjastoarkkitehtuuria / Vesa Oiva.
Viikin tiedekirjasto - ideasta tulevaisuuden rakentajaksi / Esko Puolanne.
Humanistis-yhteiskuntatieteelliset kirjastopalvelut uudistuvat / Pälvi Kaiponen.
Lääketieteen tutkija kirjaston käyttäjänä / Seppo Meri.
Geologin kirjasto / Outi Hyttinen.
Opiskelija tarvitsee tietoa ja tilaa / Rita Jailo.
Kokoelmat muuttuvat / Marja Hirn ja Eeva Peltonen.
Asiakaslähtöiset verkkopalvelut - esimerkkinä Meilahden kampuskirjasto Terkko / Jukka Englund.
Esineestä verkkoon - kirjanystävän näkökulma / H.K. Riikonen.
Digitaalinen arkisto edistää yliopistollisen tutkimuksen avoimuutta ja jatkokäyttöä / Eija Airio ja Veera Ristikartano.
Tutkimusaineistot haasteena yliopiston kirjastolle / Maria Forsman ja Pekka Karhula.
Muutosjohtamisesta oppimisen johtamiseen / Heli Ahonen.
Henkilöstösuunnittelu osana kirjaston rakenteellista kehittämistä / Iiris Karppinen.
Joustaa, joustaa... henkilöstö muutoksessa / Elisa Hyytiäinen.
Työhyvinvointi arjessa / Sirkku Liukkonen ja Heli Myllys.
Informaatiolukutaito opiskelijan, opettajan ja tutkijan perustaidoksi / Päivi Helminen ja Tuula Ruhanen.
Asiakaslähtöinen palvelujen kehittäminen / Päivi Lammi.
Tieteellisten kirjastojen yhteistyön painotuksia / Arja-Riitta Haarala ja Kaisa Sinikara.
Kansainvälistymiseen kannattaa panostaa / Päivi Lammi.