Table of Contents

Tiivistelmä: Oppilaiden suoritusstrategiat, perhetausta ja koulumenestys.