Table of Contents

Abstract: Eighteen months after the tsunami : psychosocial treatment of the tsunami consequences in Finland. Sammandrag: Ett och ett halvt år efter tsunamin: den psykosociala vården i Finland av följderna efter naturkatastrofen i Asien. Tiivistelmä.