Table of Contents

Puheen havaitseminen peruskäsitteitä / Reijo Aulanko. - Mitä on puheen havaitseminen? / Olli Aaltonen & Jyrki Tuomainen. - Puheen evoluutio / Lotta Alivuotila & Olli Aaltonen. - Intonaation ja prosodiikan käsitteiden kehitys / Antti Iivonen & Reijo Aulanko. - Intonaation käsitteen täsmennystä / Antti Iivonen. - Minne puheen yksilöpiirteet paikantuvat? / Antti Iivonen, Kirsi Harinen, Leena Keinänen & Jussi Kirjavainen. - Do you speak American?: amerikanenglannin fonetiikkaa suomalaisille / Pekka Lintunen. - Vokaalijärjestelmät testissä / Ilkka Raimo, Janne Savela & Olli Aaltonen. - Suomen lausepainon foneettinen toteutuminen / Juhani Toivanen, Kari Suomi & Riikka Ylitalo. - Puheen prosodiikkaan perustuva tiedonhaku äänitallenteista / Juhani Toivanen & Tapio Seppänen. - Havaintoja toiskielisten suomen kielen tuottamisesta ja havaitsemisesta / Minnaleena Toivola.