Kansainvälinen psykologian ja sen lähialojen viitetietokanta, joka sisältää viitteitä vertaisarvioiduista lehdistä, kirjoista ja väitöskirjoista. --- Tietokanta kattaa tällä hetkellä (2012) lähes 2500 lehteä yli 50 maasta 29 kielellä. --- Artikkeliviitteitä on 1800-luvun alusta lähtien sekä viitteitä englanninkielisestä kirjallisuudesta 1980-luvulta alkaen. Suuresta osasta lehtiä on viitteiden lisäksi saatavilla myös artikkelit kirjaston linkityspalvelun kautta. PsycINFOn hakujen kautta pääsee myös PsycARTICLES-tietokannan artikkeleihin. International bibliographic database of psychology and related disciplines including records from peer reviewed journals, books and dissertations. --- Journal coverage, from the early 19th century to the present, includes nearly 2500 periodicals from more than 50 countries written in 29 languages. --- Chapter and book coverage in English spans from the 1980s to the present. Most of the articles are available through the library's link resolver. PsycINFO also provides access to the articles in PsycARTICLES database. Size: Over 1,985,390 records as of February 2004. Update Frequency: Weekly. Approximately 65,000 new records added per year -- Dates of Coverage: 1840 - present. Note: These are less than 115 records with publication dates prior to 1894. --- Yli 1985390 viitettä helmikuussa 2004. Päivitys viikottain. Vuosittain 65 000 uutta viitettä. Viitteet vuodesta 1840, joskin vain 115 niistä vuotta 1894 vanhempia.