Table of Contents

Terveyskäyttäytymisen muutoksen psykososiaaliset prosessit elämäntapainterventiossa : Sukupuolen, sosioekonomisen aseman ja persoonallisuuden merkitys onnistumisessa.