Table of Contents

Abstract. Tiivistelmä: Lapsen terveen kehityksen ja mielenterveyden edistäminen aikuispsykiatrisessa hoitotyössä : hoitajien näkökulma.