Table of Contents

Obsah ; Předmluva k reedici původního vydání; Úvod k 1. vydání (1964); Topografická anatomie hlavy ; I. Mozková část hlavy ; Měkké lebeční pokrývky; Cévní zásobení a inervace měkkých lebečních pokrývek ; Regio temporalis; Projekce podle Kroenleina; Projekce postranních mozkových komor; Projekce sinus durae matris; Basis cranii interna; Topografické vztahy incisura tentorii; Basis cranii externa; Architektonika lebky, zeslabená a zesílená místa; Fossa infratemporalis; Fossa pterygopalatina; Spatium retrostyloideum(.
); Spatium retropharyngeum; II. Obličejová část hlavy ; Regio orbitalis. A) Regio carpalis anteriorb) Regio carpalis posterior; Palma; Regio dorsalis manus; Digiti manus; Topografická anatomie dolní končetiny; Regio glutealis; Projekce foramen suprapiriforme et infrapiriforme(.
); Poloha kyčelního kloubu; Trigonum femorale; Regio femoris; a) Regio femoris anterior; b) Regio femoris posterior; Regio genus; a) Regio genus anterior; b) Regio genus posterior; Regio cruris; a) Regio cruris anterior; b) Regio cruris posterior; Regio malleolaris(.
) et retromalleolaris medialis; Regio malleolaris(.
) et retromalleolaris lateralis; Regio dorsalis pedis; Planta; Digiti pedis. Cavitas pleuralisProjekce pohrudnice na stěnu hrudníku; Projekce plic; Mediastinum; Mediastinum inferius medium; Projekce osrdečníku a srdce na přední stěnu hrudníku; Mediastinum inferius anterius; Mediastinum superius; Mediastinum inferius posterius; Topografická anatomie břicha; Orientační čáry a krajiny na břiše; Regio umbilicalis; Regio inguinalis; Trigonum lumbale inferius (Petiti); Trigonum lumbale superius (Grynfeltti); Cavitas abdominis; Cavitas peritonealis; Projekce páteře na přední břišní stěnu; Pars supramesocolica cavitatis peritonealis(.
). Obsah očniceRegio nasalis; Regio oralis; Vestibulum oris; Cavitas oris propria; Spodina ústní dutiny; Regio mentalis; Regio buccalis a regio infraorbitalis; Regio zygomatica; Regio parotideomasseterica; Topografická anatomie krku; Trigonum submentale; Trigonum submandibulare; Trigonum caroticum; Regio hyoidea(.
); Regio cervicalis anterior; Regio sternocleidomastoidea; Trigonum scalenovertebrale(.
); Regio cervicalis lateralis; Trigonum omoclaviculare; Trigonum omotrapezium(.
); Topografická anatomie hrudníku; Stavba stěny hrudníku; Regio presternalis; Regio pectoralis; Obsah hrudníku. Pars inframesocolica cavitatis peritonealis(.
)Spatium retroperitoneale; Topografická anatomie pánve; Regio perinealis; Regio analis; Regio urogenitalis; Cavitas pelvis; Subperitoneální prostor pánve; Topografická anatomie zad; Topografická anatomie horní končetiny; Regio scapularis; Regio infraclavicularis(.
); Regio deltoidea; Regio axillaris (podpažní jáma, fossa axillaris, axilla); Regio brachialis; Regio cubitalis; a) Regio cubitalis anterior; b) Regio cubitalis posterior; Regio antebrachialis; a) Regio antebrachialis anterior; b) Regio antebrachialis posterior; Regio carpalis. Puvodní text publikovali anatomové z Lékarské fakulty Karlovy univerzity v Plzni Jaroslav Kos, Jirí Hert a Jaroslava Hladíková v roce 1964. Tato publikace byla významná predevším tím, že predstavovala první ceskou poválecnou ucebnici topografické anatomie podle Weignera. První vydání melo mezi studenty i lékari obrovský úspech, protože topografie celého tela byla popsána strucne a srozumitelne. Všechna další vydání tohoto textu byla díky velké popularite a oblibe vždy rychle rozebrána, stejne jako jeho poslední vydání pred dvaceti lety. Autori se proto domnívají, že tato publikace je pro topogr.