Table of Contents

Sammandrag: Patientens förflyttningsmetoder som del av ergonomiutbildningen vid social- och hälsovårdssektorns läroanstalter. Summary: Training of patient handling activities at the schools of health and social care. Tiivistelmä (s. 3).