Table of Contents

Tiivistelmä: Ohranverkkolaikun aiheuttajan, Pyrenophora teres, populaatiorakenne.