Table of Contents

Abstract: Audit of the quality assurance system of the Police College of Finland. Sammandrag: Auditering av Polisyrkeshögskolans kvalitetssäkringssystem.