Table of Contents

Sammandrag (s. 5-6): Jämförelse av finansierings- och servicesystemen för hälso- och sjukvården i de nordiska länderna. Summary (s. 7-8): A comparison of the Nordic health care funding and service systems. Tiivistelmä (s. 3-4).