Table of Contents

Nordic Capitals : development of the Urban Form of Helsinki and Stockholm metropolitan areas. Nordiska storstäder : samhällstrukturens utveckling i Helsingfors och Stockholms metropolområden.