Table of Contents

Finländska spöfi skare i norra Finlands laxälvar. Finnish rod fi shermen on the salmon rivers of northern Finland.