Table of Contents

Työsopimuksen tekeminen.
Työnantajan velvollisuudet.
Työntekijän velvollisuudet.
Perhevapaat.
Liikkeen luovutus.
Lomauttaminen.
Työsopimuksen päättämismenettely.
Työsopimuksen päättämisperusteet.
Työsopimuksen pätemättömyys ja kohtuuttomat ehdot.
Kansainvälisluonteiset työsopimukset.
Vahingonkorvausvelvollisuus.
Erinäiset säännökset.