Table of Contents

Sammanfattning: Längre hemma - med hjälp av rehabilitering? En undersökning om gerontologisk rehabilitering i grupp. Summary: Living at home longer - with rehabilitation? Gerontological group rehabilitation work in study. Tiivistelmä.