Table of Contents

1. Vetoa ja ikäjohtamista työelämään tarvitaan!.
2. Työelämän tulee sopeutua elämänkulkuun.
3. Ikätietoa tutkimuksista.
4. Ikäjohtaminen arkikäytännöksi.
5. Ikääntyvä työntekijä Suomessa ja Euroopan unionissa.
6. Yhteiskuntapolitiikan haasteita.
7. Parempaa työelämää kohti. "Kaikkien aikojen mittavimman eläkeuudistuksen hengessä odotetaan, että suomalaiset jaksavat työelämässä jopa 68-vuotiaiksi, vaikka 60 vuottakin on monen mielestä liikaa. Virallisia kannanottoja ja säätelykeinoja tarvitaan, mutta ne eivät yksin riitä, vaan erityisesti työelämää pitää uudistaa. Kirja kertoo lukijalleen, miten ikäjohtaminen muutetaan arkikäytännöiksi työyhteisössä osana strategista johtamista. Ikäjohtamisen visioiden lisäksi esimiehelle annetaan käytännön kehittämismalli, jota hän voi hyödyntää, kun edistää ikäjohtamista työyhteisössään. Teos tarjoaa käytännön työkalupakin keinoista, joiden avulla ikääntyviä voi johtaa ja suunnitella heille entistä pitempää ja toimivampaa työelämää. Kirja sisältää ikäjohtamisesta runsaasti yritysesimerkkejä, jotka auttavat löytämään jaksamista tukevia ratkaisuja, tehdäänpä niitä julkisen tai yksityisen sektorin työpaikoilla. Mukana on ainutlaatuista vertailutietoa ikääntyneiden työntekijöiden tilanteesta Suomessa ja muissa EU-maissa. Saatavana suomeksi, englanniksi ja saksaksi."--Työterveyslaitos.